Invoering NIPT in Nederland

De NIPT is een test waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk trisomie 21, 18 of 13 heeft.

NIPT is een nieuwe test, die nu als proef in Nederland vanaf 1 april 2014 beschikbaar komt binnen de TRIDENT studie. In deze proefperiode wordt de test aangeboden aan zwangere vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans op een kind met trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom) hebben. Meer informatie is te lezen op www.meerovernipt.nl.

Uiteraard kun je al je vragen over NIPT stellen tijdens het spreekuur.

Polisvoorwaarden 2014

Je kunt eenmaal per jaar van zorgverzekeraar veranderen. Je zegt dan je bestaande verzekering op vóór 1 januari. Doe je niets, dan loopt je bestaande verzekering gewoon door. Zorg er wel voor dat je vóór 1 februari daaropvolgend een nieuwe verzekering hebt afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Daarmee voorkom je een boete.

Stap je voor je aanvullende over naar een andere verzekeraar, dan moet je misschien een medische verklaring invullen. Houd er rekening mee dat de verwerking daarvan extra tijd kost. Besef ook dat er voor aanvullende verzekeringen geen acceptatieplicht voor verzekeraars bestaat. Vraag daarom de nieuwe aanvullende verzekering ruim voor 1 januari aan. En zeg je oude verzekering niet te snel op …

Bekijk vooral de polisvoorwaarden op het gebied van kraamzorg, verloskundige zorg en lactatiekundige hulp. Verloskundige zorg wordt volledig vergoed en gaat niet van je eigen risico af. Maar voor een poliklinische bevalling betaal je vaak wel een eigen bijdrage. Kraamzorg kun je op verschillende manieren nodig hebben, bijvoorbeeld als je kindje te vroeg wordt geboren en pas een aantal weken na de geboorte thuis komt. Dan is het fijn als je verzekerd bent voor uitgestelde kraamzorg. Lactatiekundige hulp is alleen nodig als je borstvoeding wilt geven. Het is daarom handig te bedenken waar je mogelijk gebruik van gaat maken en wat je wel en niet wilt verzekeren.