Aangifte

De vader is verplicht om aangifte te doen van de geboorte, ook als hij niet bij de geboorte aanwezig is geweest. Als de moeder niet getrouwd is of de vader geen aangifte kan doen, moet iemand die bij de geboorte aanwezig was aangifte doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een arts, verloskundige, familielid, vriend of vriendin. Je doet aangifte bij de Burgelijke Stand in de plaats waar het kind is geboren. Dit kan een andere plaats zijn, dan de plaats waar je woont. Je moet in principe binnen drie werkdagen na de geboorte aangifte doen, hierbij telt de dag van de geboorte niet mee. Als je aangifte gaat doen moet je een geldig legitimatiebewijs en je trouwboekje meenemen. Als je niet getrouwd bent en er is van tevoren een erkenningsakte ongeboren vrucht opgemaakt, dan moet je daarvan het afschrift meebrengen. Aan de aangifte zijn geen kosten verbonden. Ouders kunnen samen kiezen of ze hun eerste kind de achternaam van de vader of de moeder geven. Deze keuze geldt dan voor alle volgende kinderen in het gezin. Als de ouders getrouwd zijn krijgt een kind automatisch de achternaam van de vader. Als je het kind de achternaam van de moeder wilt geven moet je dit regelen voordat het kind wordt geboren. Je kunt dit te regelen door samen naar de Burgelijke Stand te gaan om een akte van naamskeuze op te laten maken. Als de ouders niet getrouwd zijn krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Als je het kind de achternaam van de vader wilt geven moet je dit samen regelen door een erkenningsakte op te laten maken bij de Burgelijke Stand. Heeft de moeder een vreemde nationaliteit en de vader een Nederlandse nationaliteit, dan moet je voor de bevalling een erkenning ongeboren vrucht laten maken, anders krijgt het kind niet de Nederlandse nationaliteit.

Gemeente Breda
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ
4800 RH Breda
Tel: 076-529 30 75

Gemeente Gorinchem
Stadhuisplein 1
4200 AC Gorinchem
Tel: 0183-65 95 95

Gemeente Werkendam
Raadhuisplein 1
4251 VZ Werkendam
tel: 0183-50 72 00
www.werkendam.nl

Gemeente Woudrichem
Raadhuisplein 1
4285 ZG Woudrichem
Tel: 0183-308100
www.woudrichem.nl