Hielprik en gehoortest

Hielprik

In de eerste week na de geboorte van jullie kind worden enkele druppels bloed afgenomen uit de hiel. In een laboratorium wordt het bloed onderzocht op een aantal zeldzame erfelijke ziektes. De hielprik maakt duidelijk of jullie kind een of meer zeldzame erfelijke ziektes heeft. Het is belangrijk dat deze ziektes snel na de geboorte worden ontdekt. Een snelle opsporing van deze ziektes kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jullie kind voorkomen of beperken. De meeste ziektes zijn niet te genezen maar wel te behandelen, bijvoorbeeld met medicijnen of een dieet. Het is dan ook in het belang van de gezondheid van jullie kind dat jullie meedoen aan het onderzoek. Deelname aan de hielprik is vrijwillig. Voordat de hielprik wordt uitgevoerd, wordt eerst toestemming gevraagd. Uit de hielprik kan blijken dat jullie kind niet ziek is, maar wel drager is van sikkelcelziekte of taaislijmziekte (cystic fibrosis). In dat geval krijgen jullie bericht via de huisarts. Hebben jullie bezwaar tegen het ontvangen van informatie over dragerschap bij jullie kind? Geef dat dan aan bij degene die de hielprik uitvoert. Klik hier als je meer wilt lezen over de hielprik. In de zwangerschap krijg je van ons een folder mee met meer informatie.

Gehoortest

De wijkverpleegkundige die langskomt voor de hielprik, voert ook direct de gehoortest uit bij jullie kind. De gehoortest doet geen pijn en duurt maar een paar minuten. Jullie kind merkt er nauwelijks iets van en slaapt waarschijnlijk gewoon door. De uitslag is meteen bekend. Als er aan één oor of beide oren geen voldoende gehoor kan worden aangetoond, krijgt jullie kind een vervolgonderzoek.