Praktijk

Welkom op de website van Verloskundigenpraktijk Tussen de Rivieren in het land van Altena! Op deze site willen we je informatie geven over de praktijk. Daarnaast vind je algemene informatie over zwanger worden, zwangerschap, bevalling en kraambed. Als je vragen hebt over zwanger worden, zwanger zijn, bevalling of kraambed, mag je natuurlijktussen-de-rivieren-00093 altijd contact met ons opnemen. Wij zijn voor dringende vragen 24 uur per dag bereikbaar. In onze praktijk staan de zwangere vrouw en haar partner centraal. De zorg die wij geven, zullen we dan ook zoveel mogelijk aanpassen aan de individuele wens van het aanstaande ouderpaar. We vinden het een uitdaging om zorg op maat te kunnen geven. Hierbij staan wij natuurlijk altijd open voor suggesties! Wij zijn overtuigd van het vermogen van elke vrouw om zoveel mogelijk op eigen kracht een kind te krijgen. Daarbij is natuurlijk elke vrouw, en dus ook elke bevalling weer anders! Dat is ook het mooie van ons vak. We vinden het belangrijk dat de vrouw de ruimte krijgt om op haar eigen manier te kunnen bevallen. Ongeacht of dat nu thuis is, of in het ziekenhuis. Wij vinden het een voorrecht, en zeker geen vanzelfsprekendheid, om een zo ingrijpende en intieme periode in je leven te mogen begeleiden.

Kwaliteitsregister voor verloskundigen

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) introduceerde begin 2006 een individueel Kwaliteitsregister voor verloskundigen. Hierin worden alle verloskundigen opgenomen die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheidsbevordering en nascholing. Een verloskundige die is geregistreerd, heeft het recht om het officiele KNOV-keurmerk te voeren. Een bewijs van kwaliteit waarmee zij zich in de praktijk kan onderscheiden. Zo zijn cliënt, werkgever en zorgverzekeraar altijd verzekerd van een verloskundige die niet alleen goed is opgeleid, maar die haar kennis en vaardigheden ook aantoonbaar op peil houdt. Vanaf medio 2006 kunt u, als cliënt van een verloskundige praktijk, het kwaliteitsregister raadplegen om te zien of de verloskundige bij wie u in zorg bent, daar in geregistreerd staan.

De inschrijving geschiedt op vrijwillige basis. Om voor herregistratie in aanmerking te komen, moet zij daar aantoonbaar tenminste 200 uur aan hebben besteed (40 uur per jaar) in 5 jaar, verdeeld over: Bij- en nascholing, intercollegiale toetsing verloskundigen, vaardigheidstraining, spoedeisende handelingen, inspanningen voor de toekomst van het beroep zoals begeleiding van studenten. Wanneer een verloskundige is geregistreerd, dan dient zij zich houden aan de standaarden en richtlijnen van de beroepsgroep (KNOV). Zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar werk, in de ruimste zin. Die kwaliteit strekt zich uit tot medische kennis, vaardigheden, praktijkorganisatie, (interdisciplinaire) samenwerking en vaardigheden zoals cliëntgericht werken.

Klachtenregeling praktijk

Ons doel is elke zwangere zo goed mogelijk te begeleiden. Maar als je ergens tegenaan loopt wat je minder prettig vindt, meld het ons alsjeblieft! We staan hier altijd voor open en willen het graag met je bespreken en uitpraten. Mocht je er toch niet uitkomen met ons, dan kun je op de website van de knov meer lezen over onze klachtenregeling. Wij werken met het klachtenreglement van onze beroepsvereniging, de KNOV.