Privacy en verwerken van persoonsgegevens

Verwerking persoonsgegevens

Wij informeren je graag over de verwerking van je persoonsgevens.

Je persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg te kunnen verlenen. Het verwerken van je gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat met die opslag (verwerking) akkoord door je zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.
Zelf krijg je een map mee met al je medische gegevens, waarvoor je zelf zorg dient te dragen.

Zo gaan wij met je persoonsgegevens om:

 • Je persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan je kunnen verlenen.
 • Je gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf.
 • Je gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Je kunt onderdelen van je persoonsgegevens bekijken. Stuur ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als je vindt dat de gegevens die wij van je hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons schriftelijk vragen om je gegevens aan te passen.
 • Je kunt ons vragen om je persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we je gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • Je kunt je toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan je gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • Je kunt bij ons bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken.
 • Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met je persoongegevens.
 • Je gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

 

Gebruik van gegevens voor landelijke kwaliteitsverbetering en onderzoek
Als verloskundigen leveren wij gegevens aan de Perinatale Registratie aan (perinataal betekent  de periode rondom de zwangerschap en geboorte). In deze registratie worden de gegevens van de verschillende zorgverleners in het hele traject verzameld. Met die informatie is de kwaliteit van de zorg te verbeteren, onder andere via de perinatale audit (tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg).
Verder worden deze gegevens ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Door dit onderzoek kan de medische kennis over zwangerschap en geboorte worden vergroot. Voor wetenschappelijk onderzoek worden anonieme gegevens gebruikt. Tot jou of je kind herleidbare gegevens worden alleen gebruikt als je hier toestemming voor geeft.
De Perinatale Registratie wordt namens de verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen beheerd door Perined. Meer informatie over hoe je privacy bij de Perinatale Registratie of de Perinatale Audit is beschermd, vind je door op de website van Perined www.perined.nl te klikken op ‘Privacy’.