Prenatale screening

In de zwangerschap mag je kiezen voor prenatale screening. Op deze pagina kun je meer lezen over de combinatietest en het structureel echoscopisch onderzoek.

De combinatietest

De combinatietest ook wel de nekplooimeting genoemd, is een onderzoek tijdens de zwangerschap om te beoordelen of het ongeboren kind een verhoogde kans heeft op het syndroom van Down. Deze test berekent de kans dat je kindje het syndroom van Down zou kunnen hebben. Met andere woorden: de test kan niet met zekerheid vaststellen of je kindje een aandoening heeft. Als uit de test blijkt dat deze kans verhoogd is, kom je in aanmerking voor verder onderzoek (zie prenatale diagnostiek).

De prenatale screening bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Een bloedonderzoek waarin bepaalde stoffen bepaald worden. Deze stoffen kunnen verhoogd of verlaagd zijn bij een kindje met het syndroom van Down. Het bloed-onderzoek wordt gedaan bij 9 tot 14 weken.
  2. Er wordt een echo gemaakt waarbij het laagje vocht in de nekplooi van het kindje wordt gemeten. De nekplooimeting kan gedaan worden bij een zwangerschapsduur van 11 tot 14 weken.Een verdikte nekplooi kan ook voorkomen bij andere chromosoomafwijkingen, maar een verdikte nekplooi kan ook voorkomen bij een gezond kind.
  3. Daarnaast wordt er gekeken naar de leeftijd en leefstijl van de moeder

Aan de hand van de uitslagen van beide testen wordt de kans berekend dat jullie kindje syndroom van Down heeft. Daarnaast worden ook nog twee zeldzame syndromen onderzocht en ook daarvan krijg je een uitslag. Dit zijn het Patausyndroom (trisomie 13) en het Edwards syndroom (trisomie 18). Dit zijn zeer ernstige afwijkingen, waarbij het kindje geen tot nauwelijks een levensverwachting heeft.

Wie komt in aanmerking voor prenatale screening?

Alle zwangere vrouwen komen tegenwoordig in aanmerking voor prenatale screening. Zo’n screening staat los van je leeftijd, gezondheid en de vraag of er erfelijke en/of aangeboren aandoeningen in je eigen familie of die van je partner voorkomen. Dit is dus anders dan bij prenatale diagnostiek, daarvoor is er wel een indicatie nodig. Als er geen indicatie aanwezig is voor de screening, dan moet je meestal zelf de kosten hiervoor betalen, die bedragen ongeveer €130,-.

De uitslag

Alle screeningstesten geven een kans op een bepaalde aangeboren afwijking aan. Bij een lage kans kan de aandoening toch aanwezig zijn, maar bij een hoge kans is het niet zeker dat de aandoening daadwerkelijk aanwezig is. Wel kom je dan in aanmerking voor vervolgonderzoek, dit noemt men prenatale diagnostiek. Een dergelijk onderzoek is niet verplicht. Denk er alvast goed over na wat je met een uitslag van de screeningtest wilt doen, voordat je deze laat uitvoeren.

Als je gebruik wilt maken van prenatale screening, is het belangrijk dit op tijd met ons te bespreken. Deze test moet namelijk al vroeg in de zwangerschap worden uitgevoerd. Uiteraard zullen we er van te voren uitvoerig met je over praten en informatie geven, zodat de voors en tegens voor jullie goed op een rijtje staan. In de map die je tijdens de intake krijgt zit een folder met meer informatie, deze informatie kun je ook hier vinden.

Het structureel echoscopisch onderzoek (20 weken echo)

Tegenwoordig is het voor iedereen mogelijk om bij een zwangerschapsduur van ongeveer 20 weken Standaard Echoscopisch Onderzoek (SEO) te laten doen, de 20 weken echo. Dit kan in het ziekenhuis, of in een bevoegd echocentrum. Deze echo wordt ook wel een screeningsecho genoemd. Het kindje wordt van top tot teen bekeken om te zien of er afwijkingen te vinden zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of er sprake is van een open ruggetje, een hazenlip, hart- of nierafwijkingen, etc. Het is dus zeker geen gewone pretecho. Denk eraan dat er iets gevonden kan worden bij deze echo. Wil je dit wel weten?
Denk hierover van te voren goed na. Soms zijn er afwijkingen te zien, die achteraf onschuldig blijken te zijn, of wordt een bepaalde afwijking op de echo niet vastgesteld. Ook hier geldt dus: een echo geeft geen garantie op een gezond kindje! In de zwangerschap krijg je van ons een folder mee met aanvullende informatie. Je kunt met ons je keuze bespreken of je wel of geen 20 weken echo wilt laten maken.

Praktisch

Wanneer je gebruik wilt maken van deze echo, krijg je van ons op het spreekuur de benodigde papieren mee. Het is verstandig om ruim van te voren te bellen voor een afspraak. De 20 weken echo kun je laten maken op de volgende plaatsen:

  1. SHL, Knotwilg 2 a te Almkerk. Voor een afspraak kun je bellen met SHL Breda: tel: 076-50 29 196. Vermeld erbij dat het gaat om een 20 weken echo die je wilt laten maken op de locatie Almkerk.
  2. Beatrixziekenhuis, Banneweg 57 te Gorinchem tel:0183-64 44 44
  3. Baby Image, Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohmanstraat 78a tel: 0183-61 70 74

In de map die je tijdens de intake krijgt zit een folder met meer informatie, deze informatie kun je ook hier vinden.