Prenatale screening

Vanaf 1 april 2017 kunnen zwangere vrouwen kiezen uit drie screeningstesten.

  • de SEO (structureel echoscopisch onderzoek) = 20-weken echo
  • de combinatietest
  • de NIPT

Meer informatie over deze onderzoeken kunnen je vinden op de website onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.

De SEO (20-weken echo)

Iedere zwangere heeft de mogelijkheid om bij ongeveer 20 weken een screeningsecho te laten verrichten, ook wel genoemd SEO (structureel echoscopisch onderzoek). Bij deze echo wordt de baby uitgebreid nagekeken op eventuele bijzonderheden of afwijkingen. Het is een medische echo, geen ‘pretecho’. Het is goed om te weten dat je lang niet alle afwijkingen op een echo zichtbaar kunt maken en een goede uitslag geen garantie is voor een gezond kind.

Als je ongeveer 16 weken zwanger bent, geven we je, indien gewenst, een verwijzing mee. De SEO kun je laten maken op de volgende locaties:

  • Beatrixziekenhuis 0183-644217
  • SHL in de Knotwilg 076-5029100
  • Baby Image 0183-617047

De combinatietest

De combinatietest bestaat uit twee onderzoeken, namelijk een bloedonderzoek en een echo. Dit onderzoek vindt plaats tussen de 11-14 weken zwangerschap. Er wordt getest op de aanwezigheid van trisomie 13 (Patausyndroom),18 (Edwardssyndroom)en 21 (Downsyndroom). Trisomie houdt in dat er van deze chromosomen drie aanwezig zijn in plaats van twee.
Dit onderzoek is een kansberekening. Heb je een verhoogde uitslag van 1:200 of meer, wordt je verwezen naar het UMC en kom je in aanmerking voor de NIPT test.

De NIPT test

De NIPT is een onderzoek waarbij bloed afgenomen wordt bij de zwangere. In het bloed van een zwangere is naast haar eigen DNA ook DNA te vinden wat afkomstig is van de placenta (dus niet van de baby zelf). Het laboratorium onderzoekt dit DNA op aanwijzingen naar afwijkingen in de chromosomen van de baby. De test kan vanaf 11 weken gedaan worden.
Je kunt kiezen tussen de “smalle” NIPT en de “brede” NIPT. Bij de smalle NIPT worden alleen de chromosomen 13,18 en 21 getest. Er wordt niet getest op andere chromosoomafwijkingen, ook wel nevenbevindingen genoemd. Bij de brede NIPT worden behalve de chromosomen van de baby ook die van de moeder onderzocht. Daarbij kunnen soms nevenbevindingen gevonden worden. Dit kunnen verschillende aandoeningen zijn, variërend van licht tot ernstig. Bij 4 op de 1000 vrouwen komt dit voor.
Wordt er een nevenbevinding gevonden, wordt je verwezen naar het UMC voor counseling en wordt een vlokkentest of vruchtwaterpunctie aangeboden.

Wat zijn de kosten?

Combinatietest: €168,-
NIPT: €175,-
Deze kosten zijn voor eigen rekening en dienen voor het onderzoek betaald te zijn. Het bloedonderzoek kan plaatsvinden in het Beatrixziekenhuis of op de prikpost van de SHL. Voordat je het bloed laat afnemen, is het belangrijk dat je betaald hebt. We geven hierover meer informatie tijdens een uitgebreid gesprek over de prenatale screening.