Duizeligheid

Duizeligheid kan verschillende oorzaken hebben:
  • Soms komt het door een te lage bloedsuiker dan heb je last vlak voor het eten
  • Het kan veroorzaakt worden door een te laag Hemoglobinegehalte
  • Soms is een lage bloeddruk de oorzaak. Met name in het midden van je zwangerschap kan de bloeddruk dalen
  • Het is ook mogelijk dat de duizeligheid wordt veroorzaakt door hyperventilatie
Advies:
Omdat de oorzaak heel verschillend kan zijn, is het moeilijk om algemene adviezen te geven. Vraag daarom advies tijdens het spreekuur.